újabb események régebbi események további események
09:22
wXavBLqjCthMSuKG regisztrált a weboldalra
12:27
Tündér módosította a naplóbejegyzését
12:26
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
02:01
Pinupduzk regisztrált a weboldalra

Mint kerestem istent a könyvesboltban 8. rész

Látogatók száma: 90

Ám ekkor észtveszejtő csörömpölésre riadtam. „ Jesszusom! Itt van az apokalipszis, én meg itt csak filmezgetek!” Gondoltam rémülten és gyorsan – FELÉBREDTEM!

Majd elfeledtem elmesélni, hogy végül is hogy jutottam ama fentebb említett kivételes és roppant megtisztelő titulushoz, Tn. A Nyilvános Keresőéhez!
Amint nagy sebbel – lobbal botorkálok a félhomályos hajnali lakásban, egyszer csak felrémlik bennem, hogy bizony nekem még teljesítendő feladatom van az Emberiség felé, már, hogy úgy – e be kellene fejeznem ezt a könyvecskét!
És amint ezt, a dolog teljes fontosságában! átgondoltam, ráleltem, no nem a ZOKNIKRA, hanem – a pályázat teljesítéséhez még szükséges és ez idáig hiányzó karakterekre!
Mindent feledve, - kávét, WC –t! – rohantam a gép felé, mikor szózatot hallottam a fejemben!
„ Gyermekem, Shariella! Mivel ennyire szíveden viseled az emberiség sorsát, ím a mai naptól fogva megillet Téged a Nyilvános Kereső – i cím! Fogadd ezt hálával és meglészen a Te cselekedetednek jutalma…No eridj, aztán dolgozz! „
Ugyan az utolsó mondat kissé szíven ütött, azért nagyon megilletődve fogtam az ÍRÁS rögzítéséhez.

Íme, a MŰ. Fogadd szeretettel ezen utolsó – ámbár nem végső – alkotásomat és tedd magadévá értékeit!

Bevezetés, a Holisztikus szemléletmód alapján történő asztrológia és alternatív gyógymódok viszonyulásához:

Röviden: A/ mi is az asztrológia? B/ mi a holisztika lényege? C/ mikor beszélünk alternatív gyógymódról?

A/ " Az asztrológia szó a görög ASZTROLÓGIA szóból ered, és a hagyományos szótári jelentés szerint azt jelenti, hogy: " olyan tudomány, mely megmutatja, hogy az égitestek - bolygók –
milyen hatással vannak az emberek sorsára " .
Az asztrológiát már i. e. Az asztrológiát már i. e. inkig egyre fejlődő Az ember számára az egyik legjobb módszer, hogy megismerje, megtudja, ki ő, honnan jött és hová tart. "
Az asztrológia csak tendenciákat jelez. / Nem determinál! /A szabad akarat gyakorlása teljes mértékben az egyéntől függ. "
" az ok - okozatosság törvénye harmóniában áll a bolygókkal, és a lélek akkor születik le a fizikai világba, amikor a törvény és a bolygók harmóniában vannak egymással. " - Ez egy isteni harmónia természetesen! -
"a bolygók a házakon és az állatövi jegyeken - az ún . európai elnevezések eredetileg kaldeusiak voltak! - való átvonulása a lélek fejlődéséhez szükséges lehetőségeket adják.
Minden egyes bolygó meghatározott energiával rendelkezik, ez az energia megnyilvánulhat pozitívan is vagy negatívan is. Az, hogy egy bolygó milyen úton fejti ki hatását, attól függ, hogy milyen fényszögkapcsolatai vannak a többiekkel. "/ Fizikálisan is mérhető hatásokat is gyakorolnak ránk! Pl . tudvalevő a Hold folyadékokra gyakorolt hatása, stb /
Az univerzumban minden hat és visszahat egymásra. / A Holisztikus szemlélet szerint, no és Hermész Triszmegisztosz tanításában, ez mindennel, mikro és makrokozmosz viszonylatában is így van, oda s vissza egyaránt / A Nap hatása a hozzátartozó égitestekre mindennél erősebb és közvetlenebb. Az asztrológia a Földet tekinti ezen és egyéb sugárzások középpontjának, mint olyasvalamit, ami emberi szempontból nyilván a legmeghatározóbb objektum. "

Csíky Ildikó- Megfejtem a horoszkópom c. könyve alapján


B / holizmus -holisztikus: 20. századi antidialektikus idealista filozófiai irányzat, amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel 2. Mint az egész és a részei közötti kapcsolatokat, ezek kölcsönhatásait vizsgáló elvont tudományos rendszer.

C / az ún . alternatív gyógymódok olyan a gyógyítással foglalkozó elgondolásokon, illetve gyakorlatokon alapulnak, amelyek többé- kevésbé eltérnek a hagyományos gyógymódoktól, esetenként tudományosan nem visszaigazolható egyéni eredményeken alapuló praxisra épülnek

A Szaturnusz bolygó kölcsönhatásai
az emberi szervezetre, egészségügyi szempontok szerint, a Bak állatövi jegyen keresztül, mint a Szaturnusz legteljesebb képviselőjén

Ugyan, a horoszkóp vizsgálatát a Kos princípiummal " illenék " kezdeni, azonban én önkényesen most más tendenciák szerint szeretném megközelíteni a fenti témát, mégpedig éppen a célszerűség mílyán -, no meg nem is horoszkóp tanfolyamon vagyunk …! S hogy mik is ezek a tendenciák: - a Bak - jegyhez tartozik elsődlegesen, a bőr és a csontrendszer, tehát legbelsőnk és legkülsőnk. Innen is onnan is az ELSŐ .
- ezen jegy - még a hozzárendelt dolgok is! - áll a legközelebb az ANYAGHOZ, vagyis fizikai testünkhöz
- a bolygók felsorolását tekintve legalábbis is az antroposzófiai elképzelések szerint! - a Szaturnusz van az első helyen

Tehát, csapjunk a lovak közé! Bár ez az állat a Jupiter szimbóluma…

I. előadás


Bak - Szaturnusz / dec.21. -jan.20./

Mottó: a karma, a kötelesség

Analógiái: kötelesség, felelősség, szorgalom, zárkózottság, szűkítés, zártság, korlát, cél, keret, idő, öregség, tanítás, kötöttség

Színei: a barna, szürke árnyalatai, - a fekete inkább a Plútóé! - minden sötét, fáradt, mély szín. Formái: a szögletes, lapos, zárt

Féme: ólom
Kövei: szén, ónix, szardonix, obszidián,

Száma:8

Napja: szombat -Saturday! -

Szervek: bőr, ízületek, inak, csontrendszer, fogak, jobb fül

Betegségei: meszesedés, kőképződés, bénulás, szűkülés, hiánybetegségek, depresszió

Hivatása: csillagász, matematikus, raktáros, tanár, fizikus, órás, bányász


A görög mitológia szerint Kronosz - a római szerint Szaturnusz - a tizenkét titán egyike, Uránosz és Gaia fia, Zeusz- Jupiter - apja.
Szaturnusz azt a jóslatot kapta anyjától, hogy fiai egyike fogja megfosztani trónjától, ezért minden születő gyermekét lenyelte. Igen ám, de Zeuszt- Jupitert - nem tudta felfalni, mert helyette egy kődarabot pólyáltak be! Azért fontos ez, mert Szaturnusz minden tettét a félelem motiválja.- Félelem, mert Szaturnusz és a bak szülött TUDJA, míg Plútó" csak " érzi, ezért a skorpió szülött inkább szorong! - Ahol a horoszkópunkban a Szaturnuszunk áll, ott félünk, ott fog minket görcsössé " tenni" Az egyébként higgadt bakok bizony hajlamosak lehetnek pánikba esni! De honnan is ered ez az elnevezés? A régi görögök a Bakot Pánnal, a kéjvágyó természetű kecskelábú, szarvakat viselő patás lénnyel hozták kapcsolatba. Pán akkor tüntette ki magát, amikor a titánok nemzedékéhez tartozó Rheia istennő egy tengeri szörnyet - Tüphont - küldött az Olümposzi
Istenek elpusztítására. Amikor Tüphon ízekre tépte Zeuszt, Pán iszonyú üvöltéssel elijesztette a szörnyet. Úgy hírlik a fürge Hermész, ki gyorsan ott termett látta csak, hogy igazából Pán rettentő rémületében üvöltött. Azonban leleményesen, nem kötötte ezt a többi istenség orrára! Ezért hálából a kecskelábú, nem árulta el, hogy bizony Hermész nem sokra ment volna nélküle s az ő anyagon lévő hatalma nélkül Zeusz újra összeállításakor. Pán egyébiránt a természet istene, s mint ilyen, a gyógynövények, vizek és kövek ismerője, bölcs alkalmazója is. Ebből is kitűnik a bak jegy anyaghoz való kötődése s afölötti uralma. A fenti történethez köthető talán a bak / Szaturnusz halálhoz s újjászületéshez való kapcsolódása is. Persze ehhez nagyrészt hozzájárulhatott az a megfigyelés is, hogy a bak- havának elérkeztével rövidülni kezdenek a nappalok, a Föld, még, ha átmenetileg is, de elkezd haldokolni…Az alkímia a Szaturnuszhoz az ólmot köti, az aranycsinálás folyamatában, mint az alapot s " egyszerűen " sol Nigernek ", azaz: fekete napnak nevezik, mintegy ellentétképpen állítva a ragyogó arannyal, ami a Nap szimbóluma ebben a viszonyulásban. De miért is ez a sötétség, ez a nehézkesség? A Szaturnusz az anyaghoz köt minket, vagyis a test és a formák, a spirituális elgondolás szerint, tisztátalan világához. A testbe, azaz az anyagba merült lelket szimbolizálja. A Szaturnusz működése az elkülönülésre irányul, a határok kijelölésére / bőr! / és az egóra, míg a Napé a kiterjedésre, s teljességre. Az alkímiai művön való munkálkodás hasonlatos az egyéniséggé válás folyamatának állandóan változó élményéhez. Ebben a tekintetben a Szaturnusz - ÓLOM A NYERSANYAG A LÉLEK MEGTISZTULÁSÁN K FONTOS " KELLÉKE " a méh, ami a magzatot éretté, életképessé teszi. Innen ered az az elgondolás is, miszerint a bak- jegy és a Szaturnuszhoz köthető tulajdonságok inkább nőiesek, anyaiak. Az asztrológiában, mint anya, illetve anyós, vagy nagyanya jelölő, is s mint ilyen nagyon fontos szerepet kap a család és társadalom színpadán is. Ez a típusú nőiesség azonban - szemben mondjuk egy vénuszival - inkább matriarchális. Szigorú, konvencionális és olykor merev, humortalan és - abszolúte tekintélyelvű! Innen eredeztethető a depresszióra, melancholiára való fogékonyság is, mivel a szülött gyakorta önnön magával szemben is ilyen típusú anyaként lép fel saját személyiségének női részében! Persze ennek is szerteágazó eredői lehetnek…A kivetülés azonban rendkívül fontos lehet, és nagyon látványos intenzív is szokott lenni! Álljon itt erre egy, a történelemből ismerhető személyiség idevonatkoztatható példája. Személyéhez ugyan nem túl pozitív történetek kötődnek, azonban a maga nemében kiváló példája a Szaturnusz, sol niger -i szerepkörének. Általában Júdásról nem ismert, hogy - Oidipuszhoz hasonlatosan - tulajdon édesanyjával került intim kapcsolatba. Ráadásul - mikor minderre ráébredt - még az anyagyilkosság bűnébe is esett! Mindezek kapcsán súlyos betegség gyötörte, az akkoriban morbus sacer - szent betegség - néven emlegetett titokzatos epilepszia tette gyötrelmessé a szerencsétlen ember életét. Ez is egy " tipikusan " szaturnuszi kórkép – még ha fentebb nem is lett felsorolva - mivel éppen a szellem és lélek viaskodásáról " szól " a test anyagi korlátaiba zárva. Vagyis: az öntudatára ébredt egű görcsös vágyáról a megtisztulásra, amit csakis a Nap, ebben az esetben a Krisztusi szeretet révén érhetett el. / Mellesleg azt is tudni vélik, hogy Júdás maga is bak -jegyű volt, ami talán nem lehetetlen a tanítványok tizenkettes - eredetileg tizenhárom, úgy-e! -számát és az állatövi jegyek számát látván. Különben e jegyek is eredetileg tizenhárman " voltak ", azonban aztán, hogy- hogy nem, az ún. kígyótartó - jegy " eltűnt "…?/


A Szaturnuszban mindezeken kívül van még egy belső gát: nagyon fél, hogy elveszít valamit, amiről -tévesen- úgy ítéli meg, hogy a tulajdonát képezi. A Szaturnuszhoz társítható asztrológiai jegy - mint azt már említettem - a Bak. Az egyik legdominánsabb kardinális - földjellegű jegy. Nagyon vonzódik az anyaghoz. Valószínűleg innen is eredeztethető birtoklásvágya, lévén az anyagot a gravitáció köti a földhöz! Bizonyos mértékig erre is szükség van…
" Fejletlen" Bak-szülötteknél gyakran megfigyelhető a mindenáron higgadtnak, keménynek, érzéketlennek tűnni akarás is, ami a "lenyelt " elfojtott érzéseknek, / Kronosz / vágyaknak felszínre jutásától, tehát megismerhetőségétől, esetleg leleplezhetőségétől való rettegés hatására jelentkezik. Az anyag ebben a viszonylatban védelmező, erősnek vélt vár, amiben a lélek fogva tartott várkisasszony. A szülött azonban nem hajlandó róla tudomást venni, vagy, ha mégis, elhiteti magával, hogy a lélek jól érzi magát, mivel mindent megkap- épp csak a szabadságot nem. A lélek sóvárogni és sorvadni kezd, és ekkor kezdenek el kialakulni a betegségek! / " Mellesleg" mindig ez az igazi ok, épp csak az idáig vezető történet s motiváció változik /
Tehát a Szaturnusz hajlamos elaltatni a Lelket s annak megnyilvánulásait, nehogy a szülött - egója megítélése szerint - gyöngének, befolyásolhatónak, sebezhetőnek tűnjék.
A Bak várkisasszonya Csipkerózsika lesz, egészen addig a pillanatig, amíg meg nem érkezik a herceg, aki ebben a viszonylatban nem is lehet más, mint az elbújtatott Zeusz- Jupiter, az a gyermek, akitől Szaturnusz- Kronosz olyannyira fél!
A Jupiter. Ez a titok: minden szaturnuszi dolgot csak Jupiterrel lehet feloldani! Pl. a dohányzás. Mindig arra gondol a dohányos ember, mikor tudna rágyújtani. A tiltás csak addig tiltás, amíg nem akarom - tudom - azt csinálni, amit kellene. / Pótcselekvés, figyelem elterelés! / Hiába van kiírva " Dohányozni tilos! ", csak annak jelent ez majd korlátozást, aki dohányzik. A Szaturnusz tehát mindig ott fog minket korlátozni, ahol " elaltatjuk" lelkünket, intuíciónkat, amit igazi lényünk / felsőbb énünk / sugallna! Itt történetesen, hogy " végy végre TISZTA levegőt! " azaz ÉLETET, életerőt és szellemi táplálékot magadhoz…
Szaturnusz azért természetesen nagy szolgálatot is tehet a Léleknek és éppen azzal, ami látszólag a legnagyobb " vétke" vele szemben. Amidőn ugyanis kemény magas falakkal zárja el, óhatatlanul felhívja rá a figyelmet - és jól látható célpontot biztosít Jupiter- herceg számára! Jupiter ebben a viszonylatban elsődlegesen a megértést és az erre való törekvést, valamint képességet jelenti és a Hitet, reményt abban, hogy a dolgok nem megváltoztathatatlanok s bárki képes a belátásra, fejlődésre.
A Bak- szaturnuszi lénnyel azonban ugyancsak nehéz küzdelmet szokott folytatni Jupiter- herceg, mivel e princípium nem éppen a belátásáról, avagy a változtatni akarásáról híres! A Bak szülöttek alapvetően makacsak, merevek, hajthatatlanok és konzervatívak. S ami egyik legfőbb tulajdonságuk lehet, az rosszul értelmezett büszkeségük, rátartiságuk. A Bak jegy egyik gyönge pontja a térd. / és a könyök! /leggyakrabban - különösen Bakoknál, ill. a bak jegy, Szaturnusz kiemelt helyzetében - a merevségről, rugalmatlanságról van szó térd- panaszoknál, amikor is az ember képtelen elismerni a másik, avagy egy szituáció igazát, helyességét s nem tud térdet hajtani, az ő szemszögéből: behódolni./ Könyöknél a " könyöklés " veszélye állhat fenn, ami szintén a bakok egyik negatív jellemzője lehet. / Súlyosabb figyelmeztetést jelent már az úgynevezett alzheimer-kór, vagy a szchklerosis multiplex. Az első esetben az agyi erek elmeszesedése, tehát megmerevedése, beszűkülése, az agy, a szellem energiaháztartását, áramlását veszélyezteti, míg a második kórkép, a test teljes mozgásképtelenségét és a csontozat maximális törékenységét okozza, ilyeténképpen az ANYAG "cselekvőképességét", pozitív felhasználhatóságának lehetőségét károsítja, valamint az alapok összeomlását eredményezi. Mindez a Szaturnusz gondolkodást és cselekvést korlátozó, szűklátókörűséget gerjesztő negatív hatásának tudható be, ami természetesen bármelyikünk életében szerephez juthat egy - egy Szaturnusz tranzit, illetve egy a születési képletünkben - radix - nehezített helyzetben lévő bolygóállás kapcsán.
Az idesorolható megbetegedések, illetve " sebezhető pontok " közül még kiemelném az ízületi megbetegedéseket, melyek megint csak a rugalmassággal, gördülékenységgel vannak kapcsolatban, nem csupán a fizikai síkon ugye …Itt még hangsúlyt kaphat a dolgok túlerőltetése, mindenáron - lehetőleg teljesen egyedül! - történő véghezvitele. Ilyenkor következnek be aztán az ínszalagok meghúzódásai, rosszabb esetben elszakadásai…
Érdekes " szövetségre lépés " figyelhető meg Jupiter herceg és Szaturnusz Csipkerózsika között, amikor is Jupiter szintén elvarázsolódik, / feltételezhetően Neptunusz- Poszeidon hatására / és az irreális álomvilágban mozdulatlanságra ítélve a fizikai szervezetet, azt hangoztatva, hogy " minden a lehető legtökéletesebb körülöttünk, "egyre jobban elterebélyesedünk, mondhatni: felfúvódunk az üres, meg nem cselekedett gondolatok, ötletek, álmok " szelétől. "Magyarán: elhízunk és ezzel egyre nehezebbé tesszük a tényleges mozgásra, cselekvésre rendelkezésünkre álló fizikai testünk - csontozat stb. - helyzetét! Ördögi körfolyamat.
De vajon mi módon hathatnak ezek a gondolatok ennyire, az egyébként szorgos, tevékeny és ambiciózus bak szülöttekre? A bakok nem mennek fejjel a falnak - mint más " szarvas " állatjegy képviselői - Sőt! Nagyon megfontoltak. Olykor bizony túlontúl is … Nos a kecske jellegzetesen kérődző állat - a fentebb említettek, bika, kos jóval gyorsabb anyagcseréjű! - és ebből kifolyólag "szeret " a dolgokon rágódni. Mindenkinél feltételezhető, hogy szeretné a dolgokat minél jobban, sikeresebben elrendezni, megoldani. Ez a vágy azonban a bak szülötteknél szinte kényszerű lehet már, és bizony - noha a Szaturnusz hatása alatt születettek ténylegesen nem befolyásolhatóak - Jupiter és a fentebb már említett Neptunusz erre " szakosodtak " / már a fantázia, vágyak és illúziókeltés területén / S bizony körüldongva Szaturnusz Csipkerózsikát, annak megzavarva realitásérzékét, arra késztetik, hogy minduntalan rágódjék, hiszen a vágyak, álmok és a bak gyakorlatias észjárása nem igazán összeegyeztethetőek … És ekkor következhetnek be a - fogproblémák! Más jellegű eredetnél akár " bele " is törhet a fogunk! Mindez természetesen nem csupán és feltétlenül bakok sajátossága lehet, hanem inkább köthető a Szaturnuszi princípium negatívumaihoz, tehát újfent a tranzitokra - átvonulás - gondolok itt. Visszautalva a feltett kérdésre, miszerint: miként mehet végbe az a bizonyos jupiteri elhízás egy szaturnuszi alkatnál / amely egyébként gyakran vékony és csontos / azt a választ tudom adni, hogy éppen a rágódás és ebből kifolyólag a megromlott, elégtelenné vált emésztés, feldolgozás míján ! / Epekő kialakulásának veszélye! Mellesleg a Szaturnusztól " érintettek " humora gyakran szarkasztikus és maliciózus. No és gyakran epések is tudnak lenni… /

Fontos érdekesség lehet, hogy a fogak gyógyítását közvetlenül s leghatékonyabban a gyökércsakrán keresztül lehet véghezvinni, ami ugye szintén az anyaghoz és a földi energiákhoz kötődik! Valamint, hogy a fogak mindig energiákat tükröznek. Történetesen, az alsó fogsor a földi, míg a felső ebből adódóan az égi, azaz a szellemi, lelki energiákra s azoknak állapotára utalnak. Annak az elképzelésnek is nyilván van alapja, miszerint a fogak különösképpen kapcsolatban vannak a nemi- energiákkal, ha elgondolkodunk a fentieken…
Mint idesorolható szervi megbetegedés, illetve elváltozás, szóba kell, hogy kerüljön még a bőr.- Haj és körmök is! - Nyilvánvaló ezek után, hogy legfőképpen a bőr megvastagodása, kiszáradása az, ami a Szaturnusz hatásának betudható. Ezek a tünetek, még, ha nem is olyan súlyosak és zavaróak, a személyről s főleg a lelkében zajló / leginkább a tudatalattiban! /félelmekről, eltorzulásokról adnak hírt! A szellemgyógyászati ismeretek alapján pontosításra van lehetőség az elváltozások helyének alapján…- Pl. talpon: előzőéletbeli gondolatvezetés -

Az előadás végeztével szeretnék egy amolyan tanmesével búcsúzni, ami szerintem híven összefoglalja mindazt, amit a szaturnuszi princípium, illetve a bak csillagjegy lényege: " A Csontváz Asszony: szembesülés a szerelem Élet / Halál Élet természetével
Clarissa Pinkola Estés: " Farkasokkal futó asszonyok " c.. pszichológiai mese- gyűjteményéből /Édesvíz kiadó /

Egyéb érdekességek: a Bak - gyerekek érettebbnek, bölcsebbnek tűnnek koruknál, mintha valamiféle ősi tudással születtek volna. Ebből adódóan gyakran visszahúzódóak, maguknak valóak… Ennek ellenére nagyon félnek az egyedülléttől és nagyon ragaszkodóak. A Bak – szülötteknél nem ritka az egész életre szóló barátság. Saját elképzelése van mindenről, már igen korán és ebből nehezen enged. Alapvetően türelmes és higgadt. Azonban, ha a szabályokat rúgja fel valaki, kérlelhetetlenné válik. Erős akarata nagy becsvággyal társul és bizony, ha nem eléggé körültekintő a szülő, igen hamar azon veheti észre magát, hogy gyermeke akár erkölcstelen úton is érvényesülni igyekszik! Alapvetően kitartó és megbízható, de szinte kivétel nélkül maximalista mind önmagával mind másokkal szemben. Nehezen oldódik, viszont sajátságos humorérzéke van. Így célszerű humorral közelíteni hozzá, természetesen anélkül, hogy önérzetében megsértenénk, mert a tekintélyét nagyon félti!
A hideg, érzéketlennek tűnő felszín alatt nagyon is mély - túlontúl is - érzések lehetnek így jó, ha minden apró jelre odafigyelünk, mert gyermekünk hamar megbántódhat, jóllehet ezt mélyen titkolni fogja s mindez megbetegítheti…

A Bak - jegy táplálékai a: gyökeresek, fontos " kiegészítő ": a só - mértékkel! -

Depresszióra, melancholiára igen hatékony a kirándulás, napozás esetleg a szoláriumozás és az élénkebb, világosabb színek viselése

Igen fontos a megfelelő folyadékbevitel

Ellazulásra hatékonyak a fürdők - gyógy is - a masszázs és az illatterápiák
Lazító hatás jobban érvényesül fogyó Holdnál!
Fürdővízbe tegyünk tölgyfakéreg kivonatot, citromfű olajat, vagy borókát - a víz ne legyen 40 c - nál forróbb!

Felhasznált irodalom: - Erin Sullivan " Szaturnusz tanításai " Édesvíz Kiadó
- Kathie Kai - Thian " A Nagy Holdhoroszkóp " HL stúdió
- Pósa Ferenc " A betegség, mint pótcselekvés "

Budapest. 2005.04.-14.-15. Sáriel

2005.10.28.

A cikket írta: Sáriel

1 szavazat

Hozzászólások

Megjegyzés:

Ehhez a cikkhez senki nem írt hozzászólást.

Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: