újabb események régebbi események további események
19:58
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:56
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:55
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:54
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:51
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:50
Tündér új bejegyzést írt a naplójába
19:49
Tündér új bejegyzést írt a naplójába

Születésnaposok

2012. március 7.

Vissza a naplóhoz

Piet Mondrian

1872. március 7.-én született holland festőművész (†New York, 1944. február 1.)

Pieter Cornelis Mondrian Hollandiában, az Északi-tenger és a német határ között félúton fekvő kisvárosban, Amersfoort-ban született. Tizennégy éves volt, amikor kijelentette, hogy festő akar lenni. Apja ellenezte döntését, és ragaszkodott ahhoz, hogy fiából is tanító váljék, és ne csak a neve, de hivatása is gyermekére szálljon. Így 1889-ben rajztanítói oklevelet szerzett. 1892-ben magasabb fokú rajztanári képesítést szerzett, rövid ideig tanított is, bár semmi ambíciót nem érzett a pálya iránt.

Mondrian nem sokkal az amszterdami képzőművészeti akadémia elvégzése után kezdett érdeklődni a teozófia iránt a századforduló körül. 1909-ben pedig a Teozófiai Társaság tagja lett. A francia kubizmus megismerésével Mondrian eltávolodott a hagyományos teozofista szimbolizmustól. Létrehozta függőleges és vízszintes egyenesekre, a vörös, sárga, kék és szürke, fehér, fekete síkokra épülő rendszerét, amely megfelelőnek tűnt számára a feszültségekkel terhes, de ugyanakkor harmonikus viszonyrend kifejezésére az anyag és szellem egységében. A posztimpresszionizmus szellemében indult, majd megismerkedett a kubizmussal, és ezután a tárgyi világ plasztikai jellé absztrahálása foglalkoztatta.


Elve

Kiindulása az eredendő egység gondolata volt, amely egység az ellentétek harmóniájában, a női és férfi elemek egymáshoz igazodó teljességében valósult meg. Platon androgün mítoszához és a teozófia evolúcióelméletéhez visszanyúlva az ősi egységet, az igazi boldogságot a női és férfi princípiumok egymást kiegészítő harmóniájában kereste. Rendszerében a női elem statikus, horizontális és anyagi, a férfielem eleven, vertikális és szellemi. A negatív és pozitív pólusok vonzzák egymást. Az emberi, földi életben a két nem különvált, és ezzel az eredendő béke és harmónia megbomlott. De vannak lények, akik e kettősséget ismét egyesíteni tudják; ők a művészek.

Korszakai

Első korszak: (1888–1911) Mondrian első alkotói periódusát 1888-tól – legkorábbi fennmaradt, erdei tájat ábrázoló rajzának elkészülésétől – 1911 végéig, az első kubista képek megjelenésének idejére helyezik. Ám az is bizonyos, hogy az 1908–9-ig elkészült majdnem négyszáz festmény és grafika nem vehető egy kalap alá. Ez a két évtized nemcsak logikusan és szorosan kapcsolódott a kubista korszakhoz s a neoplaszticista munkákhoz, hanem jelentős műveket is eredményezett. Mondrian nem egyszerűen önmagát megtagadva vált absztrakt festővé, nem egyik napról a másikra hagyott fel korábbi stílusával, hanem szigorú és következetes elemzések árán alakította ki idiómáját. Az 1888-tól 1911 végéig tartó időszak tehát több periódusra osztható, melyek időhatárai ugyan meglehetősen elmosódóak – Mondrian egy időben több úttal is kísérletezett –, ennek ellenére elkülöníthetőek.

Második korszak (Kubista periódus): (1912–1914) A periódus az első teljesen absztrakt műveket eredményezi, de még nem neoplaszticista képekkel.

Harmadik korszak: (1914–1918) 1913 végétől, 1914 elejétől kezdődik az utolsó szakasz a neoplaszticizmushoz vezető úton, ez 1918-ig tart.

Negyedik korszak: (1918–1942) Az 1918 és 1942 közötti korszak, melyet 1942-től a New York-i, fekete nélkül festett művek sora zár,

Kései korszak: (1942–1944) Elkezd egy új, felszabadultabb alkotási módot, ám halála miatt töredékesen maradt csak ránk.

Főbb művei:

Csendélet gyömbéres fazékkal (1910)
Tenger és Templomhomlokzat sorozat
Eukaliptusz (1912)
Kompozíció kékben „B” (1917)
Tableau II. (1921-25)
Kompozíció piros-sárga-kék (1927)
Kompozíció piros-kék (1936)
Boogie-Woogie-sorozat (1940-től)
Place de la Concorde (A Concorde tér Párizsban) (1938-1943)
New York City 1 (1942)
Victory boogie-woogie (1944)


Köszönjük Mondrian fáradhatatlan megújulását a modern művészetek terén!

Kép: internet
Infó: wikipédia

Egy ugyancsak ma ünneplőtől hoztam egy videót. Isten éltesse Koncz Zsuzsát és minden születésnapost!

A bejegyzést írta:

Hozzászólások

időrendi sorrend

 
2012. március 8. 09:06
Szívesen.
Xaide
2012. március 7. 11:37
Köszönjük Xaide!

Újabb nevet ismerhettünk meg!

Pussz, Tündér
Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: